Clădirile
ferma.jpg

Fermă

Măreşte limita populaţiei din provincie.

Nu există ceva mai frumos de admirat decât priveliştea unor vaste câmpuri de grâne sănătoase. Câmpii nesfârşite acoperite de planta care ne hrăneşte zilnic. Omul s-a hrănit cu grâne încă de la începutul civilizaţiei; s-ar putea zice că civilizaţia a fost generată de grâne. Întinsele câmpii acoperite de grâu îţi va garanta două lucruri:

1. Supuşi veseli şi bine hrăniţi care să iasă în mod spontan pe străzi pentru a celebra numele Împăratului lor generos şi atoatecunoscător

2. O armată foarte însufleţită, gata să cucerească orice fortăreaţă în numele Împăratului ei. Ai grijă de fermele tale, dezvoltă-le în locuri spaţioase şi te vor răsplăti cu recolte bogate de cel puţin două ori pe an.

Baza: 1500 săteni
Fiecare nivel adaugă: 10% mai mult spaţiu decât nivelul precedent
Cost de bază: 2000 lemnmini.gif, 70 fiermini.gif
Creşterea costului: 25% mai mult decât nivelul precedent

Tehnologii necesare: Pentru o fermă de nivelul 6, este necesară Arhitectura de nivel 1; Pentru o fermă de nivelul 8, este necesar Comerţul de nivel 1.


depozitdelemne.jpg

Depozit de lemne

Aici este tăiat şi prelucrat lemnul.

Un semn sigur al expansiunii unui imperiu îl reprezintă edificiile măreţe. După fiecare război vine o vreme de pace, în timpul căreia energia distructivă a imperiului trebuie canalizată în ridicarea unor clădiri impunătoare. Pentru orice fel de construcţii este nevoie de lemn. Nu-i destul, însă, să mergi în pădure şi să tai primul copac pentru a construi o casă. Copacul trebuie tăiat mai întâi, apoi aranjat, lustruit, măsurat, sortat şi tot aşa. Este menirea depozitelor de lemne de a asigura transformarea sistematică a pădurilor imperiale în materiale de construcţie de înaltă calitate.

Baza: 600 muncitori
Producţia de bază: 10 lemnmini.gif/oră pentru fiecare 100 munctitori
Fiecare nivel oferă: 5% mai multe locuri de muncă decât nivelul precedent
Cost de bază: 20 lemnmini.gif, 20 fiermini.gif
Creşterea costului: 25% faţă de nivelul precedent

Tehnologii necesare: Depozitul pentru Lemne de nivel 10 necesită Arhitectură nivelul 1


minadefier.jpg

Mină de fier

Aici este produs fierul.

Un semn sigur al expansiunii unui imperiu îl reprezintă edificiile măreţe. După fiecare război vine o vreme de pace, în timpul căreia energia distructivă a imperiului trebuie canalizată în ridicarea unor clădiri impunătoare. Pentru orice fel de construcţii este nevoie de lemn. Nu-i destul, însă, să mergi în pădure şi să tai primul copac pentru a construi o casă. Copacul trebuie tăiat mai întâi, apoi aranjat, lustruit, măsurat, sortat şi tot aşa. Este menirea depozitelor de lemne de a asigura transformarea sistematică a pădurilor imperiale în materiale de construcţie de înaltă calitate.
Ce diferenţiază modernul om medieval de un sălbatic? Abilitatea de a obţine, topi şi extrage fierul din pământ, normal. Pentru toate astea trebuie să găseşti un zăcământ bogat în fier peste care să îţi construieşti mina de fier. După găsirea unui astfel de loc vine partea uşoară. Construieşti mina, trimiţi mii de servitori să o exploateze până la epuizare şi voila! Preţiosul metal este al tău!

Baza: 600 muncitori
Producţia de bază: 2 fiermini.gif/oră pentru fiecare 100 de muncitori
Fiecare nivel dă: 8% mai multe locuri de muncă decât nivelul precedent
Cost de bază: 100 lemnmini.gif, 4 fiermini.gif
Creşterea costului: 25% mai mult decât nivelul precedent

Tehnologii necesare: Nivelul 10 pentru Mina de Fier necesită nivelul 1 de Arhitectură


carieradepiatra.jpg

Carieră de piatră

Aici este produsă piatra.

Cariera de piatră este ceea ce s-ar putea numi muncă în condiţii extreme. Piatra cu care construim casele noastre, zidurile fortăreţei noastre impenetrabile şi, bineînţeles, castelele şi vilele măritului şi înţeleptului nostru Împărat provine din carierele de piatră. Mii de servitori muncesc în condiţii groaznice pentru a obţine acest important material de construcţie. Cu sau fără hrană şi apă piatra trebuie scoasă şi trimisă…. Nu contează soarele dogoritor, nu contează durerile de spate, nu contează foamea…. Este nevoie de piatră, piatră este livrată, la timp, tot timpul… altfel vor cădea capete!

Baza: 600 muncitori
Producţia de bază: 5 piatramini.gif/oră pentru fiecare 100 de muncitori
Fiecare nivel oferă: 8% mai multe locuri de muncă decât nivelul precedent
Cost de bază: 60 lemnmini.gif, 12 fiermini.gif
Creşterea costului: 25% mai scump decât nivelul precedent

Tehnologii necesare: Nivelul 10 pentru Cariera de Piatră necesită nivelul 1 de Arhitectură.


hambar.jpg

Hambar

Fiecare nivel măreşte rata de creştere a populaţiei cu un locuitor pe oră.

Tot felul de lucruri rele se pot întâmpla grânelor, din timpul însămânţării până la recoltare şi depozitare, sunt într-un pericol continuu. Omul este un servitor umil legilor crude ale naturii; asta se aplică în special omului medieval care avea puţin sau chiar deloc control asupra asupra sa când venea vorba de carcacterul distructiv al naturii. Oricum, soarta potrivnică are o calitate deosebită… lecţii învăţate pe calea cea grea. În cazul grânelor, natura ne-a învăţat să construim hambare pentru păstrarea hranei în cazul în care s-ar întâmpla ce e mai rău. Aceste hambare publice sunt în subordinea Împăratului însuşi care decide când şi cât grâu trebuie dat populaţiei. La urma urmei el e singurul care ştie ce e mai bun pentru noi…

Cost de bază: 40 lemnmini.gif, 5 fiermini.gif, 5 piatramini.gif
Creşterea costului: Formula 1

Tehnologii necesare: Nivelul 6 pentru Hambare necesită Nivelul 1 de Arhitectură.


statiedetransport.jpg

Stație de transport

Transportă resurse dintr-o provincie în alta.

Care e adevăratul semn al puterii şi dezvoltării unui regat? Reţeaua de drumuri extinsă , bineînţeles! Drumurile pietruite, largi, drepte, străbătute de oameni, resurse şi armate dau adevărata măreţie a unui imperiu. Staţiile de transport reprezintă centrele de legătură între toate drumurile; inima care animează transportul resurselor de-a lungul imperiului tău. Aici munca se desfăşoară continuu, toată lumea aleargă încoace şi încolo cu sarcini stricte. Hamali nervoşi zbiară unul la altul, caii nechează, un bubuit larg de la un butoi scăpat pe piatra piaţei largi întrerupe murmurul obişnuit, corăbii vin şi pleacă, cămile şi boi trag care pline de bunuri…. Doar o zi obişnuită într-o staţie de transport.

Baza: 2000 resurse
Fiecare nivel acordă: 50% mai mult spaţiu decât precedentul
Cost de bază: 200 lemnmini.gif, 40 fiermini.gif, 100 piatramini.gif, 200 aurmini.gif
Creşterea costului: Formula 1

Tehnologii necesare: Nivelul 1 pentru Staţii de Transport necesită Fortăreţe nivelul 1.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.